Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://universalpack.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://universalpack.hu/aszf/

1.   Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: UNIVERSAL PACK Kft.

A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Aradi u. 12.

A szolgáltató telephelye, átvételi pontja és panaszkezelési címe: 1097 Budapest Gubacsi út 6/D. 13-as épület.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@universalpack.hu

Cégjegyzékszáma: 1309170633

Adószáma: 24953160-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Telefonszáma: +36-1/308-5549

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-142599/2018

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Név: ININET Internet Kft.
Telephely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Adószám: 23537646-2-42
Telefon: +36 (20) 293 9058 (munkanapokon 11:00 – 17:00 óra között)
E-mail cím: info@ininet.hu

 

2.   Alapvető rendelkezések:

2.1.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https://csomagoloszakerto.hu/content/2-adatkezelasi-tajekoztato weboldalon.

2.2.   A jelen ÁSZF 2018. 10 hó 24. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.   Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4.   Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.   Regisztráció/vásárlás

3.1.   Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2.   Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.   A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.   A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.   Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1.   A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A házhozszállítási díjakat az 5.5.2. Szállítási költségek menüpontban olvashatják.

4.2.   A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére.

4.3.   Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5.   Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.   Rendelés menete

5.1.   Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a webshopba. Ha szeretne többször is rendelni, akkor kényelmesebb létrehozni egy ÜGYFÉLFIÓKOT. Ezt a jobb felső sarokban találja.

5.2.   Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.   Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a Kosár ikonra kattintva.

5.4.   Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A sor elején található X -re kattintva törölheti a kosár egy termékét. Mennyiség módosításához az adott termék során található beviteli mezőben írja át a megrendelni kívánt mennyiségre a mezőben lévő számot vagy a +/- jelekkel egyesével módosíthatja azt. Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson jobb oldalt a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

5.5.   Következő lépésben megadja a bal oldali oszlopban a számlázási adatokat. Cégnév és adószám mező kitöltése kötelező. Magánszemélyeket nem tudunk kiszolgálni. Majd a jobb oszlopban választhat szállítási (5.5.2.) és fizetési (5.5.1.) módot. A „Megrendelés elküldése” gombbal pedig leadhatja rendelését.

5.5.1.   Fizetési módok:

Készpénzzel: személyes átvételkor a Szolgáltató telephelyén (1097. Budapest Gubacsi út 6/D 13-as épület, H-Cs: 9-15 óra, P:9-14 óra között) vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Melyről készpénzes számláz állítunk ki.

Előre utalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára a mellékelt díjbekérő alapján 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Átutalással: visszatérő Ügyfeleinknek lehetősége van 15 napos utalásos számlát kérni, melyet a termékekkel együtt kapnak kézhez.

5.5.2.   Szállítási költség:

Személyes átvétel telephelyünkön (1097. Budapest Gubacsi út 6/D 13-as épület, H-Cs: 9-15 óra, P:9-14 óra között) ingyenes. Az automatikus rendelés visszaigazolást követően az átvétel időpontjáról külön e-mailben tájékoztatjuk minden kedves Ügyfelünket ebben az esetben.

Kiszállítással kért rendelések szállítási költségét az alábbi táblázat alapján számolunk fel:

Szállítási díjak
  Rendelési összeg 70.000Ft+Áfa-ig Rendelési összeg 70.001-250.000Ft+Áfa között Rendelési összeg
250.001+Áfa között
 
Budapest 6.000Ft+Áfa ingyenes ingyenes  
Országos
(BP.-en kívül)
25.000Ft+Áfa 25.000Ft+Áfa ingyenes  

Légpárnás fólia és térkitöltő chip esetén a szállítási díjon felül +2.500Ft+Áfa/csomag szállítási költséget számolunk fel.

A raktárról elérhető termékeinket Budapesten belül 2-4 munkanapon belül szállítunk, vidéki címekre gyűjtőfuvarral vagy raklapos futárszolgálattal tudjuk küldeni. 3-6 munkanapon belüli kézbesítjük rendelését. Egyedi megoldással kapcsolatban keresse Kollégánkat az info@universalpack.hu címen!

5.6.   Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7.   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza vagy a Szállító Kolléga adja át. Felhasználóinknak javasoljuk átvételkor ellenőrizni a csomagot. Ha a csomag sérült vagy hiányos, haladéktalanul jelezzék a Szállítónak, aki ezeket rögzíti. Utólag sajnos nem tudunk reklamációt elfogadni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9-16 óra közötti időszakban.

5.8.   Végül ne feledje rendelését leadni a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, mellyel elfogadja adatainak kezelését, melyet részletesen olvashat: https://universalpack.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

5.9.   Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.10.   Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. A megrendelés és az azzal egyező tartalmú visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.


6.   A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1.   A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.   Általános teljesítési határidő raktárról elérhető termékek esetén, a visszaigazolástól számított 2-6 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3.   Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4.   Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy beszállítói, illetve a termékek gyártói a technikai ismertetőket, leírásokat saját hatáskörükben jogosultak módosítani. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7.   Elállás joga

7.1.   Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2.   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.3.   Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.4.   Egyedi igény szerint legyártatott termék esetén nincs lehetőség elállásra a gyártás megkezdését követően. A gyártás során mennyiségi eltérés lehetséges -/+ 10-15%. Ezt a Felhasználó a rendeléskor tudomásul veszi és ennek megfelelően veszi át az árut.


8.   Szavatosság

8.1.   Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


8.2. Termékszavatosság

Vállalkozás által Fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatosság esetén a vásárló az eladóval, vagy közvetlenül a gyártóval vagy az importőrrel (kereskedővel) szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát.


8.3.  Termékek szavatosságának biztosítása vásárlást követően

A termékekeink jelentős része érzékeny hőre, fényre, páratartalomra! Ezért figyeljenek oda azok megfelelő tárolására.

Optimális tárolási tartományuk 15-25C°között, közvetlen fénytől, esőtől és sugárzó hőtől végett helyen. Páratartalom extrém magas és alacsony szintje egyaránt rövidítheti a termékek élettartamát, ronthatja minőségét.

A helytelen tárolásból fakadó minőségi kifogásokat nem áll módunkban jogos szavatossági kifogásként kezelni.


9.   A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1.   A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.2.   A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 
10.   Vegyes Rendelkezések

10.1.   Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.   Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.   Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.   Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


11.   Szerzői jogok

11.1.   Miután az https://universalpack.hu/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az iroszerwebshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2.   Az https://universalpack.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3.   A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4.   Tilos az https://universalpack.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az https://www.iroszerwebshop.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
11.5.    Az https://universalpack.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 500.000 Ft, illetve szavanként bruttó 500.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  12.   Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://universalpack.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


Kelt: Érd, 2020. augusztus 10.